Japan, Fukushima, Aizu Wakamatsu, Eyes Japan (sensor 101)
オンライン

4分前 3年前
42cpm 203cpm
0.126μSv/h 0.608μSv/h
Sensor:LND7318
Model :nGeigie 101 V2.1.5
Alarm :
Share

コメントを残す

CAPTCHA