Japan, Fukushima, Iwaki 1 (sensor 100101)
オフライン(長)

3年前 4年前
48cpm 300cpm
0.144μSv/h 0.898μSv/h
Sensor:LND7138
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す