Japan, Fukushima, Iwaki 1 (sensor 100102)
オフライン(長)

3年前 4年前
15cpm 871cpm
0.124μSv/h 7.228μSv/h
Sensor:LND7128
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す