Japan, Chiba, Ichikawa City, JAM (sensor 100162)
オンライン

14分前 5年前
10cpm 20cpm
0.083μSv/h 0.166μSv/h
Sensor:LND7128
Model :Pointcast V2.0
Alarm :150
Share

コメントを残す