Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100181)
オンライン

14分前 5年前
52cpm 77cpm
0.156μSv/h 0.231μSv/h
Sensor:LND7318
Model :Pointcast V1.0
Alarm :
Share

コメントを残す