Japan, Fukushima, Iwaki 1 (sensor 100332)
オンライン

5分前 2年前
13cpm 1249cpm
0.108μSv/h 10.365μSv/h
Sensor:LND712
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す