Japan, Fukushima, Iwaki 1 (sensor 100332)
オンライン

7分前 10か月前
13cpm 1249cpm
0.108μSv/h 10.365μSv/h
Sensor:lnd_7128
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す