Japan, Fukushima, Soma, Amway House (sensor 100351)
オフライン(長)

1週間前 2年前
39cpm 105cpm
0.117μSv/h 0.314μSv/h
Sensor:lnd_7318u
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す