Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300061)
オフライン(長)

7時間前 11か月前
40cpm 247cpm
0.120μSv/h 0.740μSv/h
Sensor:lnd_7318u
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す