Japan, Fukushima, Okuma, Minamidai (sensor 330092)
オフライン(長)

3時間前 4年前
276cpm 742cpm
2.290μSv/h 6.158μSv/h
Sensor:LND712
Model :SolarCastNano
Alarm :150
Share

コメントを残す